fbpx
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 01-01-2017

Paula Calero Villar – van Diepen, Feng Shui Feelings
Iepenlaan 29, 1943 GJ Beverwijk
Telefonisch bereikbaar op kantooruren van maandag tot en met vrijdag op 06 -10963191 of per email via info@fengshuifeelings.nl
KvK-nummer: Kvk 51979535
Btw-identificatienummer: 187244339B01

1. Algemeen 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Feng Shui Feelings en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Feng Shui Feelings geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Feng Shui Feelings.
3. Algemene voorwaarden van derden worden door Feng Shui Feelings niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
2. Alle genoemde prijzen van producten zijn in euro’s en inclusief BTW voor particulieren. Alle diensten zijn exclusief BTW voor zowel zakelijke afnemers als particulieren, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
4. De overeenkomst tussen wederpartij en Feng Shui Feelings gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail of mondeling een bestelling aanlevert bij Feng Shui Feelings. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Feng Shui Feelings en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.
5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Feng Shui Feelings dit per e-mail of telefonisch aan de wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
6. De overeenkomst tussen wederpartij en Feng Shui Feelings is bindend op het moment dat Feng Shui Feelings per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door Feng Shui Feelings aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan Feng Shui Feelings.

3. Betaling 
1. Betalingen aan Feng Shui Feelings kunnen afhankelijk van producten uit de webshop of diensten gedaan worden door middel van IDeal of via middels een factuur.

4. Leveringsvoorwaarden 
1. Bestellingen door wederpartij uit de webshop wordt geleverd nadat de betaling van het volledige bedrag door Feng Shui Feelings is ontvangen. Diensten worden in overleg uitgevoerd volgens gemaakte afspraken in de offerte of de opdrachtbevestiging.
2. Alle producten die op voorraad zijn worden binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij sprake is van overmacht.
3. Bestellingen die gedaan en betaald worden op een verzenddag (dinsdag, woensdag en donderdag) voor 13.00 uur, worden diezelfde dag nog verstuurd. Latere bestellingen worden op de volgende verzenddag verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht.
4. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en Feng Shui Feelings schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 3 maanden.
5. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via PostNl of DHL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die de wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. Feng Shui Feelings draagt zorg voor het zorgvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor het beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL, DHL of een wederpartij.
6. Feng Shui Feelings verzendt brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt Feng Shui Feelings het poststuk enkel en alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.
7. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur of de bevestiging.

5. Garantie, ruilen en retourneren 
1. Feng Shui Feelings controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. Feng Shui Feelings is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), DHL of een wederpartij.
2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. Feng Shui Feelings en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als er schade is ontstaan door een onjuist gebruik van producten.
3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan, dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail of contactformulier te sturen naar Feng Shui Feelings. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden.
4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 14 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal Feng Shui Feelings binnen 14 dagen overgaan tot terugbetaling van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.
5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Feng Shui Feelings, door het leveren van een verkeerd artikel, onjuiste maat of verkeerde kleur.
6. Feng Shui Feelings garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending.
7. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geruild of retour gezonden worden omdat deze op verzoek speciaal voor wederpartij gemaakt worden.
8. Feng Shui Feelings biedt geen garantie op de geleverde diensten. Diensten worden op basis van energie opgesteld waardoor er geen vaststaande uitkomst mogelijk is.

6. Aansprakelijkheid 
1. Feng Shui Feelings aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of diensten of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
2. Feng Shui Feelings is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten en beschadiging door anderen aangebracht.
3. Feng Shui Feelings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten of schade ontstaan door diensten.

7. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Feng Shui Feelings niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren. Voor diensten geldt een termijn van 60 dagen.
2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Privacyverklaring
1. Feng Shui Feelings gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen.
2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen. Voor de diensten worden persoonlijke gegevens enkel gebruikt om de dienst tot stand te brengen omdat deze deels gebaseerd is op persoonlijke gegevens.
3. Feng Shui Feelings respecteert de privacy van alle online bezoekers van de website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

Meer informatie vind je via de Privacy Statement.

9. Recht 
1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Feng Shui Feelings is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.